Sjung med oss!

Skulle du vilja sjunga med Kammarkören? Här är lite matnyttig information om hur du går tillväga.

Öppen repetition

Någon gång i början av varje termin brukar vi ha en så kallad ”öppen repetition”, då intresserade presumtiva sångare är välkomna att hälsa på oss vid en vanlig repetition och sitta in i kören, för att uppleva hur vi har det på repetitionerna. Ofta går det bra att göra sin provsjungning i anslutning till den öppna repetitionen.

Provsjungning

För att få komma med i Kammarkören måste du först provsjunga. Provsjungningar äger vanligtvis rum under en period i början av varje termin, men det brukar gå att anordna en provsjungning även vid andra tillfällen under årets gång. Vid provsjungningen träffar du dirigenten och ibland även körens sångpedagog, och då får du:

  • berätta om dig själv och din körbakgrund
  • sjunga lite skalor och röstövningar uppåt och nedåt
  • sjunga en sång som du själv förberett (a cappella)
  • sjunga efter noter som du inte förberett (notläsning á vista)
  • göra lite härmningsövningar av olika slag (gehör)

Sen är det klart. Det tar ca. 10 minuter totalt. Det du ska göra hemma, före provet, är att bestämma en sång som du ska sjunga. Det kan vara vilken sång som helst, men välj en som du själv tycker om. Försök även komma något uppsjungen!

Mer information

Västerås Kammarkör jobbar för en hög musikalisk utveckling och standard. Därför krävs det att du avsätter en del tid hemma för inlärning av stämmor och att du aktivt deltar i verksamheten. Normalt konserterar vi tre till fyra gånger per termin, och utöver det brukar vi ha en till två heldagsrepetitioner per termin, alternativt en repetitionshelg, i Västerås eller på annan ort. Ungefär vart tredje år brukar vi resa utomlands på körturné.

Det går alltså inte att sköta sitt medlemskap i kören ”halvhjärtat”/till och från. I gengäld är vi ett trevligt gäng som trivs oerhört bra med varandra och som verkligen ser kören som ett lagarbete – både socialt och musikaliskt!