Välkommen till Västerås Kammarkör!

Nästa konsert
”Följa oss hem – Julkonsert med Bröderna Rongedal”

Ansgarskyrkan söndag 6 december kl. 18.00